Letní škola staré hudby
Prachatice


Učitelé

Ashley Solomon je umělecký vedoucí souboru Florilegium, který patří k prestižním britským souborům v oblasti interpretace staré hudby. Tento soubor založil roku 1991, kdy také dokončil studia na Královské hudební akademii v Londýně a stal se vítězem renomované flétnové soutěže Moeck International Recorder Competition. Mimo ansámbl nahrává a vystupuje sólově. Má exkluzivní nahrávací smlouvu s firmou Channel Classics jako sólový umělec, stejně tak jako se souborem Florilegium. Od roku 1994 působí jako profesor na Royal College of Music v Londýně, kde od září 2006 vede oddělení staré hudby.

Carin van Heerden se narodila v Kapském městě v Jihoafrické republice. Studovala zobcovou flétnu u G. Höllera a W. van Hauweho v Amsterdamu a barokní hoboj u H. Huckeho. Během studií se stala laureátkou řady významných soutěží. Vystupuje s významnými orchestry i komorními ansámbly (např. s K. Junghänelem, A. Curtisem či T. Koopmanen), v letech 1993 – 2004 byla profesorkou salcburského Mozartea, v letech 2004 – 2008 byla profesorkou hry na zobcovou flétnu na Vysoké hudební škole v Kolíně n. R. V současné době vyučuje hru na zobcovou flétnu a barokní hoboj na Brucknerově soukromé univerzitě v Linzi (od 1993). S houslistkou M. Gaigg spoluzaložila barokní orchestr L'Orfeo (www.lorfeo.com), s nímž vystupuje také jako sólistka po celé Evropě i v Jižní Africe. Mezi nedávné její nahrávky patří první kniha Suit J.J.Hotteterra (spoluúčinkují Johannes Bogner - cembalo a Matthias Müller - viola da gamba) a hudba Josefa Myslivečka v podání ansámblu L'Orfeo. Je autorkou německého překladu Bruce Haynese '"Eloquent oboe".

Kerstin de Witt patří mezi špičkové představitele nejmladší generace německých hráčů na zobcovou flétnu. Studovala u K. Boekeho na Hochschule für Musik v Trossingenu, kde získala sólový koncertní diplom. V roce 1998 obdržela zvláštní ocenění v kategorii interpretace soudobé německé skladby na prestižní soutěži v Calwu. Vystupuje sólově i s řadou ansámblů, s flétnovým kvartetem Flautando Köln koncertuje po celém světě a vydává u Ars Musici/WDR Köln. Vyučuje na mistrovských kursech v Německu, Portugalsku a Madeiře. Věnuje se též hře na barokní housle.

Alan Davis je anglický hráč, který se věnuje interpretaci starých i moderních skladeb pro zobcovou flétnu. Poslední dobou se stále intenzivněji zabývá komponováním, řada jeho skladeb vyšla u významných vydavatelů. V centru jeho zájmu stojí pedagogická činnost, v současné době vyučuje na Chetham's School of Music a Junior School of the Royal Northern College of Music. Též vede soubor Birmingham Schools' Recorder Sinfonia.

Jostein Gundersen studoval hru na zobcovou flétnu u F. Thorsen na Griegově akademii v norském Bergenu, kde získal učitelský diplom a posléze doktorát. Postgraduálně studoval u P. Holtslaga na Hochschule für Musik und Theater v Hamburgu. V roce 2009 absolvoval norský umělecký výzkumný program (ekvivalent k akademickému Ph.D.), jako první umělec v oblasti staré hudby. Vystupuje s předními norskými ansámbly (Bergen Barokk, Bergen Kammerensemble ad.), premiéroval několik skladeb soudobých norských skladatelů. Je zakladatelem a uměleckým vedoucím souboru "Currentes", který záskal podporu norského Arts Council. Jostein Gundersen v současné době vyučuje na Akademii Griega a na Hochschule für Musik und Theater v Lipsku.

Julie Braná vystudovala obor příčná flétna na plzeňské konzervatoři. V roce 2001 získala diplom na zobcovou flétnu, kterou studovala od roku 1996 u prof. P. Holtslaga na Hochschule für Musik v Hamburku. Studium pak ukončila v roce 2004 certifikátem s vyznamenáním v mistrovské tříde („Konzertexamen“). Věnuje se též hře na barokní a klasicistní příčnou flétnu, kterou studovala na Hochschule für Musik v Brémách u prof. M. Roota. Od roku 2003 je profesorkou hlavního oboru zobcová flétna na Konzervatoři v Plzni, dále vyučuje na Konzervatoři v Praze a vystupuje se souborem Ensemble Accento, jehož je zakladatelkou, a se soubory Collegium Marianum, Collegium 1704, Musica Florea ad.

Jan Kvapil studoval hru na zobcovou flétnu u C. van Heerden na konzervatoři v Linci a u P. Holtslaga na Royal Academy of Music v Londýně, svá studia završil získáním pedagogického diplomu Licenciate of the Royal Schools of Music (Londýn, 2001). Vystupoval a nahrával s předními českými ansámbly staré hudby. Intenzivně se věnuje pedagogické práci - vyučuje na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, První víkendové škole hry na zobcovou flétnu, jejímž je ředitelem, a na kursech a seminářích po celé naší vlasti (Zlín, Olomouc ad.). Spolu s E. Kvapilovou vytvořil Flautoškolu, řadu učebnic pro zobcovou flétnu.

Monika Devátá studovala hru na příčnou flétnu na konzervatoři v Pardubicích, kde absolvovala v roce 1996. Studium zobcové flétny u Carin van Heerden a D. Oberlinger absolvovala na Univerzitě Mozarteum v Salzburgu, kde nyní pokračuje v doktorandském studiu v oboru hudební věda. Vyučuje na hudební škole v Teisendorfu (SRN), Seewalchenu (Rakousko), a je profesorkou hlavního oboru zobcová flétna na Konzervatoři v Českých Budějovicích. Od roku 2005 se věnuje koncertní činnosti se souborem Senza Barriera.

Ilona Veselovská se narodila v Liberci v České republice. Vystudovala obor 'flétna' na Konzervatoři v Teplicích a od roku 2005 započala svá postgraduální studia na Royal College of Music v Londýně, kde studovala zobcovou a barokní příčnou flétnu u Ashley Solomona a Juliena Feltrina. Její studia byla podpořena cenami Constant & Kit Lambert a Heddy Simpson. V letech 2008-2009 studovala barokní příčnou flétnu na Royal Conservatoire v Den Haag u Wilberta Hazelzeta. Ilona se dále účastnila několika mistrovských tříd a kurzů a její zájem o komorní hudbu jí umožnil spolupracovat s různými soubory. V současnosti hraje v kvartetu zobcových fléten i Flautisti a vyučuje zobcovou flétnu na Konzervatoři v Teplicích a na Akademii staré hudby v Brně.

Rebecca Stewart je vynikající zpěvačka i pedagožka proslulá především jako specialistka na nejstarší hudbu. Vede vlastní vokální ansámbl Ludus Modalis, který navazuje na tradici souboru Cappella Pratensis. Skoro dvě desetiletí působila na Královské konzervatoři v Haagu, poté byla pověřena založením fakulty historického zpěvu na Fontys Conservatorium v Tilburgu, která se pod jejím vedením stala uznávanou mezinárodní školou staré hudby zaměřenou především na období středověku a renesance.

Mami Irisawa se po ukončení studií klasického sólového zpěvu v Japonsku v roce 2000 přestěhovala do Nizozemí. Na Fontys Hogescholen voor Kunsten se specializovala na starou vokální hudbu (od gregoriánské po barokní) pod vedením R. Stewart a M. van Lieshouta. Vyučovala techniku zpěvu a harmonie na Fontys Hogescholen a švýcarskou hudbu na Hochschule der Kuenste Zuerich. V posledních letech koncertovala ve Švýcarsku, Německu a Francii a od roku 2011 je členem „Zürcher Sing-Akademie“.

Helena Kazárová (roz. Hájková) se specializuje zejména na taneční kulturu minulých staletí, a to jak prakticky (rekonstrukce a „revitalizace“ tanců podle zápisů, choreografie a pohybová kultura ve stylu vybrané epochy, pedagogické působení), tak i na úrovni badatelské (je např. autorkou knih Barokní taneční formy, AMU 2005, Barokní balet ve střední Evropě, AMU 2008). V ND Praha se podílela na inscenacích Castor a Pollux (asistentka choreografie), Cyrano de Bergerac, Škola pomluv (pohybová spolupráce), Baletománie (choreografie), pro ND Brno nastudovala barokní tance do pořadu Od Ludvíka IV. po break dance. Vytvořila a rekonstruovala řadu choreografií pro projekty na významných hudebních festivalech, spolupracovala též s filmem a ČT (Bathory, To horké léto v Marienbadu), vytvořila choreografii do oper např. Giunone placata J.J. Fuxe, A. Caldary Scipione affricano il Maggiore a mnoha dalších. Zabývá se též režií a barokní gestikou barokních oper (La forza della virtù Pollarola, Astarto Bononciniho a Alcina Händela, La Danza Ch.W. Glucka apod.). V barokním zámeckém divadle v Českém Krumlově a v zámeckém divadle v Mnichově Hradišti choreografovala rokokový balet Josepha Starzera z roku 1757 La guirlande enchantée. V roce 1997 založila soubor barokního tance Hartig. Od roku 2001 je docentkou na HAMU v Praze a v roce 2004 získala doktorát. Přes 15 let pravidelně vyučuje historický tanec na letních kurzech (Valtice, Jaroměřice nad Rokytnou, Moravské Budějovice, Slapy, Český Krumlov, Poprad aj.). V roce 2011 byla jmenována vysokoškolskou profesorkou.

Edita Keglerová vystudovala Konzervatoř v Plzni (obor klavír a cembalo) a pražskou AMU, v cembalové třídě prof. G. Lukšaité Mrázkové. Následně pokračovala ve studiích v mistrovské třídě J. Ogga na Královské Konzervatoři v Haagu a Královské hudební akademii v Londýně. V roce 2007 úspěšně obhájila svoji doktorskou disertaci na AMU v oboru „Interpretace a teorie interpretace“. Je laureátkou několika mezinárodních hudebních soutěží, jako sólistka nebo členka různých komorních souborů vystupuje na řadě významných pódií nejen v Evropě, ale i v zámoří. Spolupracuje s ansámbly Pražský barokní soubor, Hipocondria, Barocco sempre giovanne, v roce 2004 založila spolu s flétnistkou Julií Branou soubor Accento. U vydavatelství ARTA vydala spolu se souborem Hipocondria dvě unikátní CD s kompletem cembalových koncertů J. A. Bendy. V letech 2003-2005 vyučovala na JAMU v Brně, od roku 1996 pedagogicky působí na pražském Gymnáziu Jana Nerudy s hudebním zaměřením, kde vede cembalovou třídu. Od září 2011 je profesorkou Pražské konzervatoře.

Paul Shannon má za sebou bohaté a pestré zkušenosti v oblasti interpretace renesanční a středověké hudby. Vystupoval pravidelně v Ely Cathedral (Cambridgeshire, Anglie), studoval zpěv ve Velké Británii a Nizozemí a dále se specializuje na zpěv, polyfonii 15. století a studie notací a rukopisů.

Radek Tomášek je absolventem Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, Janáčkovy akademie múzických umění v Brně a Stavanger University College v norském Stavangeru. Zúčastnil se také mistrovských kurzů ve hře na rámové bubny ve třídách Fredrika Gille (Švédsko), Hakima Ludina (Afghánistán, Německo) a pětinásobného držitele cen Grammy Glena Veleze (USA). V současnosti je členem bicí skupiny Filharmonie Brno, vyučuje hru na bicí nástroje na Janáčkově akademii múzických umění v Brně a také v ZUŠ Ivančice.