Letní škola staré hudby
Prachatice


Třídy

Ashley Solomon
zobcová a barokní příčná flétna
vyučovací jazyk Aj/Fr
Mistrovská třída A. Solomona je určena nejpokročilejším hráčům. V dopoledních hodinách budou probíhat individuální hodiny, na něž si studenti mohou připravit repertoár dle vlastního výběru. Odpolední vyučování bude zaměřeno na ansámblovou hru.

Carin van Heerden
zobcová flétna, barokní hoboj
vyučovací jazyk Aj/Nj
Hlavní téma třídy C. van Heerden zní Metropolitní Londýn - cizinci v barokní Anglii. Lektorka doporučuje připravit si některou ze sonát G.F. Händela. Vyučující povede individuální a dle zájmu účastníků také ansámblové lekce. Další doporučený repertoár: W. Babell, G. Sammartini, J.B. Loeillet, Ch. Dieupart a J. Paisible. Součástí výuky bude též přednáška věnovaná dílům zmíněných autorů. Třída je určena středně pokročilým hráčům na zobcovou flétnu a barokním hobojistům všech úrovní.

Jostein Gundersen
zobcová flétna
vyučovací jazyk Aj/Nj
Třída J. Gundersena je určena středně pokročilým a pokročilým sólovým hráčům stejně jako flétnovým ansámblům. Studenti si mohou připravit repertoár dle vlastního výběru.

Kerstin de Witt
zobcová flétna
vyučovací jazyk Aj/Nj
Do třídy K. de Witt se mohou přihlásit především pokročilí jednotlivci a sehrané flétnové ansámbly. V dopoledních individuálních hodinách stejně tak jako v odpolední ansámblové výuce mohou studenti pracovat na repertoáru dle vlastního výběru.

Julie Braná
zobcová a barokní příčná flétna
vyučovací jazyk Čj/Nj
Přihlášení do třídy J. Brané se mohou pod vedením lektorky věnovat repertoáru dle vlastního výběru, a to převážně v individuálních hodinách, dle možností bude lektorka vyučovat také hodiny ansámblové hry.

Alan Davis
zobcová flétna
vyučovací jazyk Aj
Žáci ze třídy A. Davise se budou v ranních společných hodinách zabývat anglickým repertoárem 16. století, zejména pak několika zpracováními tématu Browning (E. Bevin, C. Woodcock a W. Byrd). Na individuální hodiny si připravte vrcholně barokní skladby dle vlastního výběru. S velkou skupinou hráčů na zobcové flétny bude lektor pracovat na autorských úpravách několika renesančních tanců a dále na skladbě Summertime od G. Gershwina. Třída je určena mírně a středně pokročilým hráčům.

Jan Kvapil
zobcová flétna
vyučovací jazyk Čj/Aj
Ve třídě J. Kvapila budou v dopoledních hodinách probíhat individuální hodiny, odpoledne budou věnována ansámblové hře. Studenti se též zúčastní souborového nácviku pod vedením A. Davise. Program bude případně doplněn o hromadné hodiny zaměřené na techniku či interpretaci.

Monika Devátá
zobcová flétna – dětská třída
vyučovací jazyk Čj/Nj
Do dětské třídy k M. Deváté se mohou přihlásit děti od 10 let, předpokládá se vyspělost žáků, zvládnutí sopránové a altové flétny, schopnost samostatné práce a chuť zapojit se do flétnového ansámblu. Hlavním tématem třídy bude Zobcová flétna v pohybu, tedy propojení hry na zobcovou flétnu s pohybem, tancem a hrou na tělo. Studenti budou používat všechny velikosti fléten (od sopraninové po velkou basovou), seznámí se přitom se skladbami od středověku až po současnost. Organizátoři společně s vyučující budou v případě potřeby přihlášené kontaktovat a vyhrazují si právo nepřijetí dítěte do třídy. Lektorka ocení, uvedete-li v přihlášce sólové i komorní skladby, které se chystáte v Prachaticích studovat.

Ilona Veselovská
zobcová flétna – ansámblová třída
vyučovací jazyk Čj/Aj
Ansámblová třída pod vedením I. Veselovské je určena pro zájemce o hru ve flétnovém souboru – individuální výuka není součástí programu této třídy. Velice vítány jsou sehrané ansámbly, ale v případě, že vám někteří hráči budou chybět, jistě bude možné vytvořit příslušné soubory přímo na místě. Prosím, přivezte si na kurz všechny dostupné nástroje, hlavně hlubší flétny – tenorové, basové. Třída je otevřena pro účastníky všech stupňů pokročilosti, v přihlášce se laskavě pokuste specifikovat Vaši flétnovou úroveň a nástroje, které budete mít na kurzu k dispozici! Doporučený repertoár mohou tvořit skladby renesanční polyfonie, vrcholného baroka nebo skladby soudobé. Je však možné pracovat na jakékoli hudbě dle vlastního výběru.

Edita Keglerová
cembalo
vyučovací jazyk Čj/Aj
Třída E. Keglerové je určena především cembalistům všech stupňů pokročilosti a také klavírním korepetitorům, kteří doprovázejí příležitostně na spinet či cembalo a chtějí se o hře na nástroj něco dovědět. Též bude možné konzultovat způsob doprovázení barokní hudby na klavír. Lektorka dále ráda přivítá klavíristy, kteří se chtějí seznámit s cembalem formou individuálních hodin, a komorní ansámbly s continuem. Doporučujeme, aby výuky v této třídě využili flétnisté či učitelé flétny společně se svými korepetitory. Prosíme, napište do přihlášky co nejpřesněji Vaše požadavky.

Rebecca Stewart, Mami Irisawa, Paul Shannon
historický zpěv
vyučovací jazyk Aj/Nl
Výuka historického zpěvu pod vedením R. Stewart, M. Irisawa a P. Shannona bude zaměřena na interpretaci hudby 14. století. V průběhu kurzu bude třída nacvičovat části ordinária mistrovského středověkého díla - Messe de Sorbonne. Lektorky očekávají, že přihlášení studenti zvládají techniku zpěvu na  profesionální či poloprofesionální úrovni a že jsou připraveni pracovat se starými tisky.

Helena Kazárová
barokní tanec
vyučovací jazyk Čj/Aj
"Veselé i vážné tance 16. století" – tak zní téma letošní taneční třídy, kterou povede H. Kazárová. Účastníci se tak budou moci seznámit se základními kroky a choreografií vybraných renesančních tanců. Lekce budou zahrnovat kromě repertoáru také technickou pohybovou průpravu. Třída je určena všem zájemcům bez omezení, podmínkou je jen smysl pro rytmus. V případě, že jste aktivními účastníky jiné třídy, budete mít možnost navštívit jednu hodinu společného tancování denně pro zpěváky a instrumentalisty, stejně tak budou taneční hodiny určeny dětem.

NOVINKA!!!
Radek Tomášek
rámové bubny korepetice + individuální hodiny
vyučovací jazyk Čj/Aj
Ačkoliv rámové bubny patři mezi vůbec nejstarší bicí nástroje (první zmínky o těchto nástrojích lze nalézt cca 5600 let př.n.l.), v povědomí hráčů nejsou příliš rozšířené, a tedy se hře na ně mnoho hudebníků nevěnuje. Málokdo si je také spojuje s interpretací staré hudby, byť k ní nepochybně patří. Lekce hry na rámové bubny R. Tomáška budou zaměřeny na zvládnutí základních prvků technik hry, na použití nástrojů v středověké, renesanční a barokní hudbě a na seznámení s historií vývoje rámových bubnů. Zájemcům o sólové hodiny lektor doporučuje vzít s sebou alespoň jeden rámový buben. Chcete-li se zúčastnit výuky a nemáte vlastní nástroj, kontaktujte organizátory, pokusíme se najít řešení.
Rámové bubny a techniky, na něž bude výuka zaměřena:
Bodhran (Irsko) - výuka bude probíhat na nástroje s větším průměrem (16“ – 22“) - „lap style position“ – prstová technika.
Tamburello (Itálie) - základní prvky techniky hry a jejich kombinace.
Bendir (Mesopotámie, Egypt) - „lap style postition“ – prstová technika.
V případě potřeby a zájmu lze výuku částečně zaměřit i na španělský cajon, který lze použít v doprovodech soudobých skladeb.